Conferentie Taal en Gezondheid sluit af met belangrijke belofte voor een vitalere en gezondere omgeving

Gepubliceerd op: 13 juni 2019 15:18

Op 12 juni 2019 organiseerde een zevental organisaties de Conferentie Taal en Gezondheid in Ziekenhuis Rivierenland. De conferentie stond in het teken van de invloed van een goede taalbeheersing op de gezondheid van mensen.

Deskundigen Maurice de Greef (Vrije Universiteit Brussel) en Machteld Huber (Institute for Positive Health) gaven inzichtgevende presentaties. Aan het einde van de conferentie tekenden acht organisaties, waaronder Bibliotheek Rivierenland, de pledge ‘Alles is Gezondheid’, waarin zij gezamenlijk de belofte deden een actieve bijdrage te leveren aan een vitaler en gezonder Nederland.

Eén op de negen inwoners van Rivierenland heeft problemen met lezen, schrijven, rekenen en computeren. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op het welzijn van mensen. Zij voelen zich minder gezond dan anderen en hebben moeite om grip op hun gezondheid te houden. In de conferentie leerden zorg- en welzijnsprofessionals hoe zij rekening kunnen houden met laaggeletterden in hun dienstverlening. Naast presentaties door Maurice de Greef (Vrije Universiteit Brussel) en Machteld Huber (Institute for Positive Health) werden er tijdens de conferentie praktijksituaties nagespeeld door acteurs. De conferentie Taal en Gezondheid was ook een gelegenheid waarbij een aantal nieuwe geïntroduceerd werden.

Lancering Eenvoudige tool

Positieve Gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Hierbij hoort een tool met een vragenlijst en een uitkomst in een spinnenwebfiguur (het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid). Het Institute for Positive Health heeft deze tool toegankelijk gemaakt voor mensen die moeite hebben met taal, waaronder laaggeletterden. O.a. Bibliotheek Rivierenland en GGD Gelderland-Zuid werkten hier aan mee, i.s.m. met mensen die zelf ervaring hebben met laaggeletterd zijn.

SamenWel!

SamenWel! is sinds 2017 hét platform dat alle activiteiten in Rivierenland op het gebied van samen eten, bewegen en ontspannen op een rij zet. Activiteiten van dorpshuizen, welzijnsorganisaties, sportgroepen, zorgcentra en ook van vrijwilligers. Honderden activiteiten van ruim 100 organisaties zijn verzameld op www.samenwel.nl.

Pledge

‘Alles is gezondheid’ is een landelijke beweging waarin bedrijfsleven, politiek en maatschappelijke organisaties samenwerken voor een gezonder en vitaler Nederland. Het is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie (ministerie van VWS). Met het ondertekenen van een pledge, bekrachtigt een aantal partners de samenwerking in het verbeteren van de gezondheid van mensen (en in het bijzonder laaggeletterden) en laten ze zien dat ze bijdragen aan landelijke doelstellingen. De pledge is uniek in Rivierenland. Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid en Ziekenhuis Rivierenland, - samenwerkend in SamenWel! – onderschrijven samen met de partners van SamenWel!: Rijnbrink, Rabobank West Betuwe, Regio Rivierenland (Fruitdelta) en Omroep Gelderland de missie van Alles is Gezondheid.

Opening servicepunt in het ziekenhuis

Ziekenhuis Rivierenland gaat haar communicatie (met laaggeletterden) verbeteren. Zo krijgen zorgverleners trainingen in het herkennen en doorverwijzen. Op 12 juni opende het ziekenhuis een oranje servicepunt in de centrale hal van het ziekenhuis. Bij dit punt kunnen mensen terecht voor informatie, hulp bij brieven/formulieren, hulp bij de weg vinden in het ziekenhuis en uitleg krijgen bij bijsluiters van medicijnen.

Conferentie

De conferentie Taal en Gezondheid was een initiatief van SamenWel! in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid, Ziekenhuis Rivierenland, Taalakkoord Rivierenland, Alles is Gezondheid en Stichting Lezen & Schrijven.