Nieuw: SamenWel! platform voor samen eten, bewegen en ontspannen in Rivierenland

Gepubliceerd op: 7 februari 2017 10:23

Samen met de GGD Gelderland-Zuid en Ziekenhuis Rivierenland lanceerden we op 6 februari SamenWel!, een nieuw platform over gezond leven in de regio. Op de website staan films over leuke gezondheidsbevorderende activiteiten. Bezoekers worden verwezen naar activiteiten in de buurt. De website draait op een database, G!DS, die wij bij Bibliotheek Rivierenland onderhouden.

SamenWel! gaat uit van positieve gezondheid*, een nieuw gezondheidsconcept: Gezondheid is niet alleen lichamelijk en geestelijk fit zijn. Het is alles wat met het leven te maken heeft. Bijvoorbeeld ook participatie en zingeving spelen een rol.

Lokaal aanbod

SamenWel! kent drie thema’s: eten, bewegen en ontspannen. De website verwijst naar laagdrempelige en betaalbare activiteiten. Veel mensen organiseren activiteiten die de levenskracht vergroot. Gezelligheid staat daarbij vaak voorop. Zelf een eerste stap zetten naar een gezonder leven is voor veel mensen moeilijk. Samen lukt het vaak wel. Dat is het gedachtegoed van SamenWel!

Filmpjes

In Rivierenland wonen veel mensen die laaggeletterd zijn. Traditionele gezondheidsvoorlichting bereikt mensen die moeite hebben met lezen of het begrijpen van teksten onvoldoende. De nieuwe website presenteert de informatie daarom overwegend in filmpjes en niet via bijvoorbeeld folders met tekst.

Unieke samenwerking

SamenWel! komt voort uit een unieke samenwerking tussen Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid en Ziekenhuis Rivierenland. Deze organisaties bundelen hun krachten. Dat is belangrijk in een regio waar relatief veel mensen wonen die ongezond en laaggeletterd zijn. De samenwerking is gericht op goede informatie over preventie die voor iedereen toegankelijk is.

Activiteiten aanmelden

Organisaties en particulieren kunnen niet-commerciële activiteiten aanmelden. De activiteiten moeten passen binnen de thema’s eten, bewegen of ontspannen. Aanmelden kan via de website. Het platform maakt geen reclame voor commerciële activiteiten. Voor meer informatie kijk op www.samenwel.nl.

*Machteld Huber introduceerde het begrip positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit begrip wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Lanceringswarming-up: samen bewegen

Directeuren en bestuurders Bibliotheek, GGD en Ziekenhuis lanceren het nieuwe platform: SamenWel!