LET OP: nieuw wachtwoord voor 'MijnBibliotheek'

Gepubliceerd op: 1 juni 2018 00:00

Binnenkort krijgen leden die inloggen bij 'MijnBibliotheek', de vraag om hun wachtwoord opnieuw in te stellen. Het nieuwe wachtwoord moet uit ten minste 8 tekens bestaan en is daarmee veiliger dan het huidige wachtwoord. Het aanpassen van wachtwoorden is een van de maatregelen die Bibliotheek Rivierenland neemt om je persoonsgegevens beter te beschermen.

Nieuw wachtwoord voor 'Mijn bibliotheek'

Bibliotheek Rivierenland gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gegevens als je e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer of je leenhistorie bijvoorbeeld geven we nooit zomaar aan derden. We gebruiken ze niet voor andere doeleinden dan die voor gebruik van de Bibliotheek nodig zijn. Met de nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), scherpen wij ook een aantal zaken aan om de persoonsgegevens van onze klanten beter te beschermen.

We stellen een nieuw privacybeleid op, leggen afspraken met partijen met wie we samenwerken zorgvuldig vast en we zorgen ervoor dat onze medewerkers alert zijn op het omgaan met privacygevoelige gegevens. Wat ook nodig is, en dat is belangrijk voor jou, is dat iedereen die gebruikmaakt van ‘Mijn bibliotheek’ binnenkort een nieuw, veiliger wachtwoord moet aanmaken.

Wat gaat er gebeuren?

Het wachtwoord dat de meeste leners nu gebruiken, bestaat uit 4 tekens. Standaard wordt deze toegangscode door ons aangemaakt op basis van je geboortedatum (ddmm). Het nieuwe, veiligere wachtwoord moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Ten minste 8 tekens
• Minimaal 1 hoofdletter
• Minimaal 1 kleine letter
• Minimaal 1 van deze tekens: .@!#$%*+-/=?{}|

Wanneer?

Je hoeft nu zelf nog niets te doen. Zodra onze systemen conform de nieuwe regels zijn, krijg je vanzelf een melding en een instructie als je inlogt in ‘Mijn Bibliotheek’. Vervolgens kun je je wachtwoord aanpassen.  

Vragen?

We houden je zo goed mogelijk op de hoogte over deze verandering en andere maatregelen die verband houden met de nieuwe wet. Heb je vragen? Onze medewerkers helpen je graag verder.