Cursus Voorleescoördinator voor de kinderopvang

Een voorleescoördinator legt samen met de leidinggevende het voorleesbeleid vast in een voorleesplan. De voorleescoördinator zorgt voor een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, de ouderbetrokkenheid, deelname aan (voor)leesactiviteiten en projecten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers.

Voor wie?

Deze cursus is voor pedagogisch medewerkers die de taak van voorleescoördinator gaan uitvoeren binnen de eigen organisatie. Deze training leidt op tot voorleescoördinator. Een voorleescoördinator op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen het beleid van de instelling en voor de uitvoering ervan in de instelling. Meld je aan via de knop onderaan deze pagina.

Beschrijving

De opleiding tot voorleescoördinator bestaat uit drie bijeenkomsten, met 10 uur huiswerk. Het aantal contacturen is 12, de studiebelasting 22 uur. Daarnaast is er een jaarlijkse terugkombijeenkomst van 3 uur. De deelnemers beschikken na afloop van de training over een basiskennis van jeugdliteratuur voor de doelgroep 0 – 4 jarigen. Onderdeel van de training is de opdracht om een realistisch voorleesplan te schrijven voor de eigen locatie. Met behulp van de docent wordt dit plan opgesteld. De deelnemers ontvangen een certificaat na afloop.

Bijeenkomst 1
• Profiel voorleescoördinator
• De 4 ontwikkelingsgebieden (Riksen-Walraven)
• Voorlezen aan jonge kinderen
• Soorten boeken

Bijeenkomst 2
• De leesomgeving
• Interactief voorlezen
• Digitale prentenboeken
• Introductie voorleesplan

Bijeenkomst 3
• Voorleesplan
• Ouderbetrokkenheid
• Sociale kaart leesbevorderende activiteiten
 

Data

De cursus vindt plaats op 3 woensdagen (aanvang 9:00 uur) en start op 23oktober. De andere twee bijeenkomsten zijn op 30 oktober en 13 november. De bijeenkomsten duren 3 uur en vinden plaats in Tiel.

Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen een reader met handout. In deze reader staan de drie bijeenkomsten en de bijbehorende opdrachten beschreven. Het boek ‘Voorlezen gaat zo’ van uitgeverij SWP (uitgave 2010), met achtergrondinformatie over leesbevordering in de kinderopvang, is een waardevolle toevoeging.

De training Voorleescoördinator in de Kinderopvang is ontwikkeld door Moniek Sanders (ABC Onderwijsadviseurs) in opdracht van Stichting Lezen. De training is onderdeel van de uitvoering van het programma BoekStart in de Kinderopvang.

Trainer voor Bibliotheek Rivierenland is Joan Romijnders, lees-mediacoach 0-6 jaar.