Internet en databanken

Je kunt in onze bibliotheken gebruik maken van internet om te surfen of bijvoorbeeld een mail te versturen. Deze service is voor iedereen gratis.

Gratis Wifi
Je kunt op bijna elke locatie van Bibliotheek Rivierenland gratis gebruik maken van draadloos Internet. Met je laptop, mobiele telefoon of iPad maak je vanaf dat moment gemakkelijk en kosteloos verbinding met het Internet. Zo wordt de Bibliotheek een nog aantrekkelijker plek om te werken, te vergaderen of te studeren.

Databanken niet via WiFi
De databanken van de bibliotheek zijn alleen toegankelijk via de computers van de bibliotheek en niet via WiFi. Je kunt alleen printen vanaf de vaste computers in de bibliotheek. Behalve de Uittrekselbank. Deze is ook thuis te raadplegen.

Literom

Hier vind je complete ("full text") artikelen en recensies over Nederlandstalige literatuur vanaf 1900. In het bestand zijn meer dan 60.000 boekrecensies opgenomen. Onderdeel is de Jeugdliterom, Nederlandstalige en vertaalde jeugdliteratuur, artikelen sinds 1900. NB: bij het zoeken op auteur of onderwerp wordt er automatisch gezocht in het juiste deelbestand.  

Uittrekselbank

Ook thuis te raadplegen! Databank met meer dan 2700 uittreksels van Nederlandse én buitenlandse literatuur en 360 auteursportretten. Hoe handig is dat!

Van Dale woordenboeken

Via onze catalogus zijn in de bibliotheek de vertaalwoordenboeken Duits, Frans, Spaans en Engels en het groot woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale raadpleegbaar.