Makkelijk Lezen Plein

makkelijk lezen plein

Kinderen van 8 t/m 12 jaar met een leesprobleem krijgen in de bibliotheek een VIP-behandeling. In veel van onze bibliotheken staan de leukste, spannendste en makkelijkst te lezen boeken samen met andere materialen op het Makkelijk Lezen Plein (MLP). In bibliotheken waar geen Makkelijk Lezen Plein is, zijn de boeken die in aanmerking komen op de rug voorzien van een MLP-sticker.

Wat is een Makkelijk Lezen Plein?

Op een Makkelijk Lezen Plein zijn spannende en leuke leesboeken zonder moeilijke woorden én informatieve boeken met weinig tekst en veel foto's en illustraties op één plek samengebracht. Ook kunnen de kinderen kiezen voor verfilmde kinderboeken en boeken die zijn ingesproken op cd of daisy-rom, soms door de schrijver zelf.

Alle materialen zijn met de omslag naar voren geplaatst, zodat kinderen niet tegen ruggen van boeken aankijken. Het vinden van al deze materialen kost de kinderen zo minder inspanning, waardoor ze met plezier gaan lezen. Plezier in lezen is een belangrijke stap voorwaarts om je later staande te kunnen houden in de maatschappij, waar immers alles is gebaseerd op lezen.  

Makkelijk Lezen 6-9 jaar

Voor wie?

Het Makkelijk Lezen Plein is er voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met en zonder dyslexie, met en zonder concentratieproblemen, met of zonder taalachterstand. Bibliotheek Rivierenland wil alle kinderen en hun ouders met het Makkelijk Lezen Plein een steuntje in de rug geven.

Wat is er te vinden?

Boeken
Spannende en aantrekkelijke leesboeken zonder moeilijke woorden en makkelijk te lezen. Informatieve boeken met veel platen voor het maken van een werkstuk, de voorbereiding van een spreekbeurt of gewoon uit belangstelling. Het zijn boeken met weinig tekst, veel platen en illustraties en met duidelijke letters.

Luisterboeken en daisy-roms*
Luisterboeken zijn kinderboeken die ingesproken zijn op cd's. Voorlezers zijn de schrijver zelf of,  bijvoorbeeld, acteurs. Kinderen  beluisteren zo het verhaal en genieten zelfstandig van een boek. Het is een geweldige manier om een mooi boek te ‘lezen'. Zo zijn er luisterboeken van ‘Fantasia’ en ‘Prins Caspian’, maar er zijn ook informatieve luisterboeken. Bijvoorbeeld de ‘weet jij alles over’-serie. 
*Daisy-roms zijn te lezen met behulp van een daisy-speler of via een pc. Een daisy-speler biedt de mogelijkheid om de spreeksnelheid aan te passen. De daisy-speler is ook te leen in de bibliotheek. 

Verfilmde jeugdboeken
Er zijn veel jeugdboeken verfilmd en op dvd verkrijgbaar op het Makkelijk Lezen Plein, bijvoorbeeld ‘Toen mijn vader een struik werd, '100% coco' en ‘Dummie de mummie en de tombe van Achnetoet’. Eerst kan je kind de film bekijken en daarna het boek lezen. Ook al hebben kinderen moeite met lezen, ze genieten op een andere manier van de rijke verbeeldingskracht van verhalen en boeken. 

E-books Makkelijk Lezen

Informatie voor ouders en leerkrachten

Voor ouders en leerkrachten zijn boeken en brochures over leer- en leesproblemen aanwezig. Daarnaast vinden er rondom elk plein regelmatig activiteiten plaats voor ouders en leerkrachten. Bij de medewerkers van Bibliotheek Rivierenland kun je advies vragen over de juiste boekenkeuze voor je kind. 

De Makkelijk Lezen Pleinen zijn gerealiseerd met provinciale vernieuwingsgelden. Klik hier voor meer informatie.