Start samenwerking met MBO Helicon Geldermalsen en Cambium College Zaltbommel

Gepubliceerd op: 1 juli 2020 12:25

Bibliotheek Rivierenland gaat een samenwerking aan met twee scholen voor middelbaar onderwijs, om meer leesplezier bij jongeren te creëren. De Bibliotheek heeft een provinciale innovatiesubsidie ontvangen om een proeftuin vorm te geven op een vmbo en een mbo-school. Met het project ‘Proeftuin leesoffensief (v)mbo in de regio werken Bibliotheek en scholen samen aan een verbeterd taalniveau van schoolverlaters.

Gemiddeld 1 op de 7 vmbo-leerlingen verlaat het voortgezet onderwijs zonder het vereiste niveau van geletterdheid (2F) te beheersen. Ditzelfde geldt voor ruim 1 op de 3 mbo 2-studenten en 1 op de 7 mbo 3-studenten. In de regio Rivierenland ligt het percentage laaggeletterdheid bovendien meer dan gemiddeld hoog.

Preventie laaggeletterdheid

De Bibliotheek is al een aantal jaar actief op basisscholen en op peuterspeelzalen met de preventie van laaggeletterdheid bij de jonge jeugd. Wie al vroeg plezier beleeft in lezen, wordt beter in taal en leert uiteindelijk makkelijker. En lezen moet je blijven doen om je taal goed te onderhouden.

Proeftuin

In het nieuwe schooljaar gaat Bibliotheek Rivierenland samenwerken met MBO Helicon te Geldermalsen en Cambium College, locatie de Waard in Zaltbommel. Twee lees-/mediacoaches van de Bibliotheek starten met een proeftuin, waarin ze steeds nieuwe activiteiten organiseren waarmee leerlingen leesplezier beleven en positieve ervaringen opdoen. Het is belangrijk dat het materiaal dat zij de jongeren aanbieden, aansluit op hun belevingswereld en interesse. Daarnaast maakt de school een leesbeleidsplan. Zo zetten de Bibliotheek en de school zich samen in om het percentage vmbo-leerlingen te vergroten dat leesplezier ervaart en een hoger tekstbegrip heeft.

Denktank

Naast de samenwerking met de scholen organiseert de Bibliotheek in dit project een regionale denktank, waarin naast de doelgroep ook experts van organisaties uit de regio betrokken worden. Centraal staat de vraag: wat kunnen we samen doen om het lezen onder jongeren in de regio een vlucht te laten nemen en het risico op laaggeletterdheid steeds meer te verkleinen.

Foto onder: ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op het Cambium College