Een klacht indienen

Als je een klacht hebt over de dienstverlening of over het handelen van een medewerker van de Bibliotheek Rivierenland, dan kun je dit via dit formulier aan ons kenbaar te maken. Wij streven ernaar jouw klacht naar tevredenheid van alle betrokkenen op te lossen.

Wat is er gebeurd? Waar ben je het niet mee eens? Geef eventueel de naam van de betrokken medewerker(s).

dag-maand-jaartal

voor zover van toepassing