BoekenPret

BoekenPret is een leesbevorderingsprogramma om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. Het wordt ingezet om de taalontwikkeling te stimuleren en taalachterstanden te voorkomen bij jonge kinderen.

Samen met de kinderopvang en scholen stimuleren we ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar om thuis voor te lezen. De aansluiting bij het (lees)onderwijs wordt zo makkelijker en de kinderen hebben een grotere kans zich te ontwikkelen tot goede lezers. 

Zo werkt BoekenPret

Een pedagogisch medewerker/leerkracht leent voor de peuter- of kleutergroep voor een bepaalde periode per BoekenPret-titel een BoekenPret-krat. Hierin zit voor ieder kind een exemplaar van het (prenten)boek, met een Speelontdekboek. Dat is een soort werkboekje passend bij het (prenten)boek. Voor de pedagogisch medewerker/leerkracht is er een bijbehorende handleiding. 

Introductie
De leescoach maakt een afspraak met de pedagogisch medewerker of leerkracht om de BoekenPret-titel te introduceren. Hiervoor verzorgt de leescoach een activiteit voor ouders en hun kind. Dit kan plaatsvinden op locatie of in de Bibliotheek. De leescoach vertelt over het belang van thuis voorlezen en laat -met het gekozen (prenten)boek in de hand- zien, hoe je dit op een pakkende en interactieve manier kunt doen. De pedagogisch medewerker of leerkracht nodigt de ouders uit om bij deze activiteit aanwezig te zijn.

Betrokkenheid ouders
Om ouders bij het voorlezen te betrekken kunnen de kinderen een exemplaar van het prentenboek voor een korte periode mee naar huis nemen. Het Speelontdekboek geeft ouders tips om voor te lezen en biedt suggesties om thuis aan de hand van het (prenten)boek activiteiten te ondernemen. Zo kan het kind  het verhaal nog een keer beleven en spelenderwijs de gebruiksfunctie van taal leren.

BoekenPret lenen is gratis

De gemeenten Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe vinden het erg belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om in aanraking te komen met leuke (voorlees)boeken. Om die reden subsidieren deze gemeenten het project BoekenPret. Elke VE-groep van elke peuterspeelzaal en kinderdagverblijf in een van deze vier gemeenten, kunnen gratis BoekenPret afnemen. Wil je met BoekenPret gaan werken op je groep, bespreek het met je leescoach of ga direct via onderstaande knop naar de titels van BoekenPret voor jouw gemeente en reserveer voor het komende schooljaar (2022/2023). 

Gemeente Culemborg -> Bekijk en reserveer BoekenPret-titels

Gemeente Neder-Betuwe -> Bekijk en reserveer BoekenPret-titels

Gemeente Tiel -> Bekijk en reserveer BoekenPret-titels

Gemeente West Betuwe -> Bekijk en reserveer BoekenPret-titels