Voortgezet onderwijs

Voor het onderwijs

Deze pagina is nog in ontwikkeling. 

Heb je een vraag over ons aanbod voor scholen? Neem dan contact op met Petra Heimeriks, Productontwikkelaar Educatie via petra.heimeriks@bibliotheekrivierenland.nl of 0344 - 63 99 40.

de Bibliotheek op school

De bibliotheek op school heeft een positief effect op de leesvaardigheid, het leesgedrag en het leesplezier van leerlingen. Daarmee draagt het bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. 

In dit leesbevorderingsprogramma werken bibliotheken en scholen structureel samen aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen - op school en thuis. 

Wat is de Bibliotheek op school?


  • Hulp nodig?

    Heb je een vraag over ons aanbod voor scholen? Stuur ons een e-mail.